Generalforsamling udsat

Da det ikke er muligt at holde generalforsamling under det nuværende forsamlingsforbud, flyttes generalforsamlingen til den 11. august.

Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen annonceres senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Årsregnskab og formandsberetningen kan ses her på siden under Om os.