Strømafbrydelse den. 29.09.2021

Et lille del af Sunds har natten til onsdag været ramt at strømafbrydelse

på grund af fejl i et højspændingskabel som trække transformerstationer som ejes at Net selskabet N1.

Der kører pt. på nøddrift Hollingholtvej, Genvejen, Kjærgaardvej, dele af Hjejlevej mod øst, da transformerstation på hjørnet Genvejen – Hollingholtvej er ude af drift. der kan forekomme lav spænding i elforsyning.

29.09.2021. kl. 15. Fejlen er udbedret og der er normal drift igen.