Her kan du finde betjeningsvejledninger til de målere vi anvender i Sunds Net.

Hvis du har en anden måler end den der er beskrevet her og har spørgsmål til aflæsning eller betjening af denne, kan du kontakte Sunds Net på tlf. 97 14 14 14.